Search

Aug 23
4:00 PM
Wray 1     3 Akron
Akron
Aug 28
4:00 PM
Akron 1     3 Wiggins
Wiggins
Aug 31
4:00 PM
Holly 1     3 Akron
Akron
Sep 8
9:00 AM
NJC Tournament (V-JV)
NJC
Akron 3- Holyoke 0
Akron 3-Day Spring 0
Akron 3-Heritage Christian 1
Akron 0-Otis 3
Sep 13
4:00 PM
Yuma 3     0 Akron
Akron
Sep 14
4:00 PM
Akron 3     2 SedgCo
Julesburg
Sep 18
4:00 PM
Holyoke 3     2 Akron
Akron
Sep 22
9:00 AM
Akron Invite (JV-V)
Akron
Akron 3, Byers 1
Akron 3, Hinkley 0
Akron 0, Otis 3
Sep 25
4:00 PM
Akron 0     3 Weldon Valley
Weldon Valley
Sep 28
4:00 PM
Merino 3     1 Akron
Akron
Oct 4
4:00 PM
Akron 3     0 Arickaree/Woodlin
Arickaree/Woodlin
Oct 12
4:00 PM
Caliche 0     3 Akron
Akron
Oct 18
4:00 PM
Brush 0     0 Akron
Akron
Oct 19
4:00 PM
Akron 0     0 Haxtun
Haxtun
Oct 27
9:00 AM
Byers Tournament
Byers
Nov 3
Regionals
High Seed
Nov 9
State Tournament
Denver
Nov 10
State Tournament
Denver