Search

Aug 23
4:00 PM
Wray at  Akron
1 3
Akron
Aug 28
4:00 PM
Akron at  Wiggins
1 3
Wiggins
Aug 31
4:00 PM
Holly at  Akron
1 3
Akron
Sep 8
9:00 AM
NJC Tournament (V-JV)
NJC
Akron 3- Holyoke 0
Akron 3-Day Spring 0
Akron 3-Heritage Christian 1
Akron 0-Otis 3
Sep 13
4:00 PM
Yuma at  Akron
3 0
Akron
Sep 14
4:00 PM
Akron at  SedgCo
3 2
Julesburg
Sep 18
4:00 PM
Holyoke at  Akron
3 2
Akron
Sep 22
9:00 AM
Akron Invite (JV-V)
Akron
Akron 3, Byers 1
Akron 3, Hinkley 0
Akron 0, Otis 3
Sep 25
4:00 PM
Akron  at  Weldon Valley
0 3
Weldon Valley
Sep 28
4:00 PM
Merino at  Akron
3 1
Akron
Oct 4
4:00 PM
Akron at  Arickaree/Woodlin
3 0
Arickaree/Woodlin
Oct 12
4:00 PM
Caliche at  Akron
0 3
Akron
Oct 18
4:00 PM
Brush  at  Akron
0 3
Akron
Oct 19
4:00 PM
Akron at  Haxtun
1 3
Haxtun
Oct 27
9:00 AM
Byers Tournament
Byers
Akron 0, Byers 3
Akron 3, Limon 2
Akron 1, Fowler 3
Nov 3
12:00 AM
Regionals
Akron 3, Dayspring 0
Akron 0, Rye 3
Nov 9
State Tournament
Denver
Nov 10
State Tournament
Denver